Produkter fra : Bane Bøger

Fra portør til stationsleder - Ved DSB 1951-1995

Fra portør til stationsleder - Ved DSB 1951-1995. Arne Rehder begyndte som portør på Slagelse station i 1951 og kom tidligt til også at gøre togtjeneste bl.a. ved roetog på Slagelse-Værslev banen. En arbejdsskade førte til, at han snart kom til fortrinsvi

Strejftog Gennem Danmark med Dancker - jernbanebilleder 1943-1966

Strejftog Gennem Danmark med Dancker - jernbanebilleder 1943-1966. W.E. Dancker-Jensen har længe været regnet blandt de bedste af efterkrigstidens danske jernbanefotografer. Her vises 250 af hans fotos fra perioden 1945-1965, levende kommenteret af Dancke

Strejftog Gennem Danmark med Dancker - jernbanebilleder 1943-1966

Strejftog Gennem Danmark med Dancker - jernbanebilleder 1943-1966. W.E. Dancker-Jensen har længe været regnet blandt de bedste af efterkrigstidens danske jernbanefotografer. Her vises 250 af hans fotos fra perioden 1945-1965, levende kommenteret af Dancke

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939. Med 110 militære og civile luftfotos (gengivet i op til 49 cm's bredde ) tegner bogen et afvekslende og interessant portræt af en række kendte og mindre kendte steder på mellemkrigstidens danske jernbanene

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939. Med 110 militære og civile luftfotos (gengivet i op til 49 cm's bredde ) tegner bogen et afvekslende og interessant portræt af en række kendte og mindre kendte steder på mellemkrigstidens danske jernbanene

Strejftog Mennesker og maskiner

Strejftog Mennesker og maskiner. Joen Jensen begyndte at fotografere jernbanemotiver i sidste halvdel af 1960'erne og hovedvægten i denne bog ligger i perioden 1968-1974, men der er også enkelte senere billeder. Fælles for bogens billeder er at de er

Strejftog Mennesker og maskiner

Strejftog Mennesker og maskiner. Joen Jensen begyndte at fotografere jernbanemotiver i sidste halvdel af 1960'erne og hovedvægten i denne bog ligger i perioden 1968-1974, men der er også enkelte senere billeder. Fælles for bogens billeder er at de er

Strejftog Der var engang - - Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972

Strejftog Der var engang - - Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972. Lars Viinholt-Nielsen skildrer hér det som var engang - nærmere bestemt årene 1960-1972. Det var en periode hvor privatbaner og DSB sidebaner nedlagdes på stribe, og dampen fo

Strejftog Der var engang - - Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972

Strejftog Der var engang - - Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972. Lars Viinholt-Nielsen skildrer hér det som var engang - nærmere bestemt årene 1960-1972. Det var en periode hvor privatbaner og DSB sidebaner nedlagdes på stribe, og dampen fo

Kampen om Himmerlandsbanerne - Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup

Kampen om Himmerlandsbanerne - Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup. Himmerlandsbanerne forbandt byerne Løgstør, Aars, Aalestrup, Hobro og Viborg. De blev indviet i 1893; den ene strækning anlagt som privatbane, den anden som statsbane. Banerne fik 25 gode år,

Kampen om Himmerlandsbanerne - Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup

Kampen om Himmerlandsbanerne - Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup. Himmerlandsbanerne forbandt byerne Løgstør, Aars, Aalestrup, Hobro og Viborg. De blev indviet i 1893; den ene strækning anlagt som privatbane, den anden som statsbane. Banerne fik 25 gode år,

Ved banen 1970-1986

Ved banen 1970-1986. I bogens første store afsnit skildres hvordan den nye medarbejder i 1970 indføres i arbejdet og oplever dagligdagen. Han troede han skulle sælge billetter til omegnen af København, men fik i forbindelse med reservationer af pladsbille

DKK 253.30

Ved banen 1970-1986

Ved banen 1970-1986

Ved banen 1970-1986. I bogens første store afsnit skildres hvordan den nye medarbejder i 1970 indføres i arbejdet og oplever dagligdagen. Han troede han skulle sælge billetter til omegnen af København, men fik i forbindelse med reservationer af pladsbille

DKK 253.30

Ved banen 1970-1986

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel. Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) ejede Odense- Svendborg banen, som var Danmarks mest trafikerede privatbane. Ved forpagtning drev selskabet desuden de øvrige fire sydfynske baner med sit eget personale. I mange år

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel. Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) ejede Odense- Svendborg banen, som var Danmarks mest trafikerede privatbane. Ved forpagtning drev selskabet desuden de øvrige fire sydfynske baner med sit eget personale. I mange år

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologiudviklingen

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologiudviklingen. Danmarks første lokomotiv Odin blev leveret i 1846. I bogen beskrives lokomotivudviklingen i England, USA og Centraleuropa til 1850 på grundlag af international forskning. Sjælland

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologiudviklingen

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologiudviklingen. Danmarks første lokomotiv Odin blev leveret i 1846. I bogen beskrives lokomotivudviklingen i England, USA og Centraleuropa til 1850 på grundlag af international forskning. Sjælland

Tog mod Gedser perron 1! - og andre reportager fra DSB 1938-1961

Tog mod Gedser perron 1! - og andre reportager fra DSB 1938-1961. Med sine "virksomhedsbesøg", der er hentet fra tidens fag-, uge- og dagspresse, giver bogen et interessant og underholdende indblik i dagligdagen ved banerne. Blandt bogens temaer

Tog mod Gedser perron 1! - og andre reportager fra DSB 1938-1961

Tog mod Gedser perron 1! - og andre reportager fra DSB 1938-1961. Med sine "virksomhedsbesøg", der er hentet fra tidens fag-, uge- og dagspresse, giver bogen et interessant og underholdende indblik i dagligdagen ved banerne. Blandt bogens temaer

IC3 - Det sidste danske togdesign

IC3 - Det sidste danske togdesign. Bogen behandler IC3 togenes tilblivelse som et tog skræddersyet til fjerntrafik i Danmark. Togene, der endnu i dag står for størstedelen af landsdelstrafikken, var - da de blev designet og udviklet i sidste halvdel 198

IC3 - Det sidste danske togdesign

IC3 - Det sidste danske togdesign. Bogen behandler IC3 togenes tilblivelse som et tog skræddersyet til fjerntrafik i Danmark. Togene, der endnu i dag står for størstedelen af landsdelstrafikken, var - da de blev designet og udviklet i sidste halvdel 198

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen. Da Sydbanen fra Roskilde åbnede i 1870 endte den ved Masnedsund, syd for Vordingborg by, men kun godt 1,5 km før endestation lå en mellemstation navngivet efter byen, der på denne måde fik to stationer. Senere ko

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen. Da Sydbanen fra Roskilde åbnede i 1870 endte den ved Masnedsund, syd for Vordingborg by, men kun godt 1,5 km før endestation lå en mellemstation navngivet efter byen, der på denne måde fik to stationer. Senere ko

Svendborg-Nyborg Banen - 1897-1964

Svendborg-Nyborg Banen - 1897-1964. Blandt danske jernbaner indtager Svendborg-Nyborg banen en særstilling. Egnen - og ikke mindst Svendborg by - ønskede en bane, som for trafikken mellem Sydfyn og Sjælland/København kunne konkurrere med Sydfyenske Je

Svendborg-Nyborg Banen - 1897-1964

Svendborg-Nyborg Banen - 1897-1964. Blandt danske jernbaner indtager Svendborg-Nyborg banen en særstilling. Egnen - og ikke mindst Svendborg by - ønskede en bane, som for trafikken mellem Sydfyn og Sjælland/København kunne konkurrere med Sydfyenske Je

Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932

Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932. Dette bind behandler den samlede produktion af motormateriel fra Nakskov Skibsværft og fra B&W, samt Scandia og Frichs’ produktion frem til omkring 1932. Såvel DSBs første erfaringer med dieselmateriel som

Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932

Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932. Dette bind behandler den samlede produktion af motormateriel fra Nakskov Skibsværft og fra B&W, samt Scandia og Frichs’ produktion frem til omkring 1932. Såvel DSBs første erfaringer med dieselmateriel som

- toget til Paradis og Sibirien

- toget til Paradis og Sibirien. -

- toget til Paradis og Sibirien

- toget til Paradis og Sibirien. -

Strejftog Frost på sporet

Strejftog Frost på sporet. Hans Henrik Frost fortæller om sin start på jernbaneinteressen og beskriver herefter med en stribe fine fotos dagligdagen på de danske jernbaner i 1980’erne og 90’erne . Bogen kommer godt omkring i landet og billederne viser

Strejftog Frost på sporet

Strejftog Frost på sporet. Hans Henrik Frost fortæller om sin start på jernbaneinteressen og beskriver herefter med en stribe fine fotos dagligdagen på de danske jernbaner i 1980’erne og 90’erne . Bogen kommer godt omkring i landet og billederne viser

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001. En samlet oversigt over hvad der har været af motormateriel ved de danske privatbaner. Lige fra de første - de besynderlige Kielervogne og de små Triangelvogne - til den seneste Desiro. Med én side for hver ene

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001. En samlet oversigt over hvad der har været af motormateriel ved de danske privatbaner. Lige fra de første - de besynderlige Kielervogne og de små Triangelvogne - til den seneste Desiro. Med én side for hver ene

Internationale tog via Jylland

Internationale tog via Jylland. Bogen behandler trafikken via Jylland, både den øst-vestgående (Englandsforbindelsen via Esbjerg) og den nord-sydgående samt forbindelserne sydpå via Storebælt-Fyn. Englandsforbindelserne via Esbjerg var i mange år en af de

Internationale tog via Jylland

Internationale tog via Jylland. Bogen behandler trafikken via Jylland, både den øst-vestgående (Englandsforbindelsen via Esbjerg) og den nord-sydgående samt forbindelserne sydpå via Storebælt-Fyn. Englandsforbindelserne via Esbjerg var i mange år en af de

Med damptog til Dyrehaven - Klampenborgbanen i hverdag og fest

Med damptog til Dyrehaven - Klampenborgbanen i hverdag og fest. Den store bog om Klampenborgbanen, som den kunne opleves frem til S-banens åbning. Med sit særprægede rullende materiel og sin unikke driftsform var banen til skovene nord for København aller

Med damptog til Dyrehaven - Klampenborgbanen i hverdag og fest

Med damptog til Dyrehaven - Klampenborgbanen i hverdag og fest. Den store bog om Klampenborgbanen, som den kunne opleves frem til S-banens åbning. Med sit særprægede rullende materiel og sin unikke driftsform var banen til skovene nord for København aller

Vestegnen og jernbanen gennem 150 år - København-Roskilde banen 1847-1997

Vestegnen og jernbanen gennem 150 år - København-Roskilde banen 1847-1997. København-Roskilde banen var kongerigets første jernbane. I bogens første del fortælles om banens generelle historie og tekniske udvikling. Her levendegøres skildringen gennem en r

Vestegnen og jernbanen gennem 150 år - København-Roskilde banen 1847-1997

Vestegnen og jernbanen gennem 150 år - København-Roskilde banen 1847-1997. København-Roskilde banen var kongerigets første jernbane. I bogens første del fortælles om banens generelle historie og tekniske udvikling. Her levendegøres skildringen gennem en r

Byens baner - jernbanen i København i 150 år

Byens baner - jernbanen i København i 150 år. Den store jubilæumsbog fortæller historisk/topografisk om banegårde, stationer og banelinjer med hovedvægt på området indenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Bogen lægger vægt på at skildre samspillet m

Byens baner - jernbanen i København i 150 år

Byens baner - jernbanen i København i 150 år. Den store jubilæumsbog fortæller historisk/topografisk om banegårde, stationer og banelinjer med hovedvægt på området indenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Bogen lægger vægt på at skildre samspillet m

Rystevogne - historien om DSB´s lange, to- og treakslede personvogne

Rystevogne - historien om DSB´s lange, to- og treakslede personvogne. Sidste gang DSB anskaffede toakslede personvogne til almindelige tog var i perioden omkring 1. verdenskrig. Fra 1914 og ti år frem anskaffedes næste 400 lange, to- og treakslede vogne a

Rystevogne - historien om DSB´s lange, to- og treakslede personvogne

Rystevogne - historien om DSB´s lange, to- og treakslede personvogne. Sidste gang DSB anskaffede toakslede personvogne til almindelige tog var i perioden omkring 1. verdenskrig. Fra 1914 og ti år frem anskaffedes næste 400 lange, to- og treakslede vogne a

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen. Gennemgående vogne og tog mellem DSB og privatbanerne hørte først og fremmest sammen med udflugts- og ferietrafik. Sit største omfang fik denne trafik i 1950’erne mellem Hovedstaden og Nordsjælland. Til Odsherred fort

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen. Gennemgående vogne og tog mellem DSB og privatbanerne hørte først og fremmest sammen med udflugts- og ferietrafik. Sit største omfang fik denne trafik i 1950’erne mellem Hovedstaden og Nordsjælland. Til Odsherred fort