Produkter fra : Børn & Unge

Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring.

Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring.. Udendørspædagogik præsenterer et bud på et overset læringsmiljø. Forfatterne belyser udendørspædagogikkens særegenhed og uderummets glemte muligheder. "At lære ind ude" og "kundskab

Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring.

Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring.. Udendørspædagogik præsenterer et bud på et overset læringsmiljø. Forfatterne belyser udendørspædagogikkens særegenhed og uderummets glemte muligheder. "At lære ind ude" og "kundskab