Produkter i kategorien : Love

Love Halskæde

Love halskædei rosaguldbelagt sterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 10mm i bredden. Kæden kan justeres fra 38cm - 45cm..

DKK 595.00

Love Halskæde

Love Halskæde

Love halskædei 18 karat guldbelagt sterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 10mm i bredden. Kæden kan justeres fra 38cm - 45cm..

DKK 595.00

Love Halskæde

Love Armbånd

Love armbånd med dobbeltkædei mørk rhodineretsterling sølv med facetslebet hvid zirkon. Hjertet måler 7mm i bredden.

DKK 495.00

Love Armbånd

Love Ørestikker

Love ørestikker i rosa guldbelagt sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love Ørestikker

Love Ørestikker

Love ørestikker i 18 karat guldbelagt sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love Ørestikker

Love Ørestikker

Love ørestikker i mørk rhodineret sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden. . .

DKK 295.00

Love Ørestikker

Love Ørestikker

Love ørestikker i sterling sølv med facetslebne hvide zirkoner. Måler 7mm i bredden.

DKK 295.00

Love Ørestikker

Indsamlingsloven med kommentarer

Indsamlingsloven med kommentarer. Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilli

Indsamlingsloven med kommentarer

Indsamlingsloven med kommentarer. Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilli

Foreningsret

Foreningsret. Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er konc

DKK 1020.00

Foreningsret

Foreningsret

Foreningsret. Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er konc

DKK 1020.00

Foreningsret

Kongeloven - Thomæsons håndskrift

Kongeloven - Thomæsons håndskrift. Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i

Kongeloven - Thomæsons håndskrift

Kongeloven - Thomæsons håndskrift. Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer. Uopmærksomhed i forhold til betydningen af hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer

Ansættelsesbevisloven - med kommentarer. Uopmærksomhed i forhold til betydningen af hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange

Finansieringsret

Finansieringsret. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspi

DKK 820.25

Finansieringsret

Finansieringsret

Finansieringsret. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspi

DKK 820.25

Finansieringsret

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser. Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremm

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser

Lærebog i obligationsret I - Ydelsen. Beføjelser. Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremm

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave.Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområ

DKK 794.75

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten. Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave.Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområ

DKK 794.75

Direktørkontrakten

Boliglejeret

Boliglejeret. Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde

DKK 1164.50

Boliglejeret

Boliglejeret

Boliglejeret. Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde

DKK 1164.50

Boliglejeret

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler

Aftaleoven 100 år

Aftaleoven 100 år. I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936. Diss

DKK 340.00

Aftaleoven 100 år

Aftaleoven 100 år

Aftaleoven 100 år. I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936. Diss

DKK 340.00

Aftaleoven 100 år

Erhvervsretlige love 2017

Erhvervsretlige love 2017. Lovsamlingen samler alle love, der berører erhvervsjuraen fra A-Z, og er særligt velegnet for studerende ved erhvervsret. Titlen fungerer desuden som opslagsbog for advokater og andre, som beskæftiger sig med området.Lovene er o

Erhvervsretlige love 2017

Erhvervsretlige love 2017. Lovsamlingen samler alle love, der berører erhvervsjuraen fra A-Z, og er særligt velegnet for studerende ved erhvervsret. Titlen fungerer desuden som opslagsbog for advokater og andre, som beskæftiger sig med området.Lovene er o

Færdselsloven - med kommentarer

Færdselsloven - med kommentarer. Færdselsloven med kommentarer udkommer i to bind grundet lovens store omfang. Prisen er for begge bind. Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar af færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder

Færdselsloven - med kommentarer

Færdselsloven - med kommentarer. Færdselsloven med kommentarer udkommer i to bind grundet lovens store omfang. Prisen er for begge bind. Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar af færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder

Renteloven - med kommentarer

Renteloven - med kommentarer. Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringerDenne 5. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og rets

Renteloven - med kommentarer

Renteloven - med kommentarer. Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringerDenne 5. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og rets

Købeloven - med kommentarer

Købeloven - med kommentarer. Købeloven - med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008. 4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgøre

Købeloven - med kommentarer

Købeloven - med kommentarer. Købeloven - med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008. 4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgøre

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide. Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksempler fra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre det lettere at ”oversæt

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide

Kommunerne og statsstøttereglerne - en praktisk guide. Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksempler fra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre det lettere at ”oversæt

International Skatteret

International Skatteret. 4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder

International Skatteret

International Skatteret. 4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde. Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige reguleringIntroduktion til dansk selskabsret består af to bind: Introduktion til dansk selskabsret I. Indledn

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde

Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber, foreninger, fonde. Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige reguleringIntroduktion til dansk selskabsret består af to bind: Introduktion til dansk selskabsret I. Indledn

Gældsbrevsloven med kommentarer

Gældsbrevsloven med kommentarer. Gældsbrevsloven er en af de klassiske, formueretlige love på line med aftaleloven og købeloven. Den har betydning for en række juridiske dispositioner, og loven har bestået sin prøve ved, at den kun er ændret få gange side

Gældsbrevsloven med kommentarer

Gældsbrevsloven med kommentarer. Gældsbrevsloven er en af de klassiske, formueretlige love på line med aftaleloven og købeloven. Den har betydning for en række juridiske dispositioner, og loven har bestået sin prøve ved, at den kun er ændret få gange side

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer. Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsf

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer. Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsf

Offentlighedsloven med kommentarer

Offentlighedsloven med kommentarer. Offentlighedsloven med kommentarerDen nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i periode

Offentlighedsloven med kommentarer

Offentlighedsloven med kommentarer. Offentlighedsloven med kommentarerDen nye offentlighedslov indeholder både præciseringer, udvidelser og begrænsninger i forhold til den tidligere lov fra 1985. Ændringer der er betinget af samfundets udvikling i periode

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv. Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv

CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv. Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt. Forstå reglerne om kapitalejerlån på tværs af de forskellige retsområder Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er centrale

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt

Kapitalejerlån & Selvfinansiering - selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt. Forstå reglerne om kapitalejerlån på tværs af de forskellige retsområder Reglerne om kapitalejerlån og selvfinansiering er centrale

Gældssanering i 30 år

Gældssanering i 30 år. En samlet fremstilling af reglerne om gældssanering I 3.udgaven af bogen er der medtaget omfattende retspraksis, som er kommet til siden 2. udgaven i 2010. Bogens titel markerer, at det den 1. juli 2014 er 30 år siden, at regler om

Gældssanering i 30 år

Gældssanering i 30 år. En samlet fremstilling af reglerne om gældssanering I 3.udgaven af bogen er der medtaget omfattende retspraksis, som er kommet til siden 2. udgaven i 2010. Bogens titel markerer, at det den 1. juli 2014 er 30 år siden, at regler om

Forvaltningsret - kompendium

Forvaltningsret - kompendium. Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejlednin

Forvaltningsret - kompendium

Forvaltningsret - kompendium. Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejlednin

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel.

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel

Den nye arvelov - Tidl. Magnus Informatik titel.

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts. Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts

Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts. Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I

Omstrukturering - skatteregler i praksis

Omstrukturering - skatteregler i praksis. En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, bå

Omstrukturering - skatteregler i praksis

Omstrukturering - skatteregler i praksis. En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncen ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, bå

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner. Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretl

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner

Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner. Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret. Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretl

Almindelige fonde og faglige foreninger

Almindelige fonde og faglige foreninger. Bogen er 7. udg. af forfatterens bog ”Fonde og Foreninger I”, der udkom i 6. udg. i 2009. Siden da er der sket ændringer i fondsloven, og i 2015 træder en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Titlen ”Alm

Almindelige fonde og faglige foreninger

Almindelige fonde og faglige foreninger. Bogen er 7. udg. af forfatterens bog ”Fonde og Foreninger I”, der udkom i 6. udg. i 2009. Siden da er der sket ændringer i fondsloven, og i 2015 træder en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Titlen ”Alm

International handelsret - Studiehæfte

International handelsret - Studiehæfte. Få styrket din viden med opgaver og spørgsmål til International handelsret. International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der er skrevet til brug for u

International handelsret - Studiehæfte

International handelsret - Studiehæfte. Få styrket din viden med opgaver og spørgsmål til International handelsret. International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der er skrevet til brug for u

Brugspanteret

Brugspanteret. Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugsp

DKK 599.25

Brugspanteret

Brugspanteret

Brugspanteret. Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugsp

DKK 599.25

Brugspanteret

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.. Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte va

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.

Grundlovsforhøret - - regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv.. Grundlovsforhør er den populære betegnelse for det retsmøde, der afholdes, når politiet fremstiller en anholdt for en dommer for at få den anholdte va

Boopgørelsen i dødsboer

Boopgørelsen i dødsboer. Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en

Boopgørelsen i dødsboer

Boopgørelsen i dødsboer. Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse. Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de be

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse

Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse. Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de be

Bo- og gaveafgift

Bo- og gaveafgift. Håndbog om boafgiftslovens reglerBogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.Bogen behandler bl.a.: T

DKK 527.00

Bo- og gaveafgift

Bo- og gaveafgift

Bo- og gaveafgift. Håndbog om boafgiftslovens reglerBogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.Bogen behandler bl.a.: T

DKK 527.00

Bo- og gaveafgift

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Kausalitet i personskadeerstatningsretten. Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er de

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Kausalitet i personskadeerstatningsretten. Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er de

Fast Ejendom - Regulering og Køb

Fast Ejendom - Regulering og Køb. Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retsp

Fast Ejendom - Regulering og Køb

Fast Ejendom - Regulering og Køb. Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retsp

Offentlige indkøb i praksis

Offentlige indkøb i praksis. En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser,

Offentlige indkøb i praksis

Offentlige indkøb i praksis. En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser,

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd. Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forh

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd. Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forh

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0. Kapitalselskaber giver en samlet fremstilling af kapitalselskabsretten, dvs. aktie- og anpartsselskabsretten. Bogen omfatter en grundig redegørelse for og analyse af de dans

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0

Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret - Se også ISBN 978-87-619-3525-0. Kapitalselskaber giver en samlet fremstilling af kapitalselskabsretten, dvs. aktie- og anpartsselskabsretten. Bogen omfatter en grundig redegørelse for og analyse af de dans

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5. Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om: hvilke sager der kan behandles ved voldgift voldgiftsaftalens vedtagelse,

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5

Voldgiftsret - Se også ISBN 978-87-619-1962-5. Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om: hvilke sager der kan behandles ved voldgift voldgiftsaftalens vedtagelse,

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs. The book addresses the issue of corporate respect for human rights by examining if and how states are obligated to ensure that corporation

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs

Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs. The book addresses the issue of corporate respect for human rights by examining if and how states are obligated to ensure that corporation

Lærebog i personskadeerstatning

Lærebog i personskadeerstatning. Nærværende fremstilling er en gennemgang af reglerne om personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Bogens fokus er reglerne for opgørelse og udmåling af erstatning efter de to love, h

Lærebog i personskadeerstatning

Lærebog i personskadeerstatning. Nærværende fremstilling er en gennemgang af reglerne om personskadeerstatning efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Bogens fokus er reglerne for opgørelse og udmåling af erstatning efter de to love, h

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten.

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten

Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten.

Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond. "Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer” er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis,

Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond. "Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer” er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis,

Lov om behandling af personoplysninger

Lov om behandling af personoplysninger. Tredje udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med seneste praksis. Det gælder bl.a. Datatilsynets praksis og en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afgørelser, de

Lov om behandling af personoplysninger

Lov om behandling af personoplysninger. Tredje udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med seneste praksis. Det gælder bl.a. Datatilsynets praksis og en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afgørelser, de